АСТАНА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚАЛА
kz

Инвестициялық келісімшарт-модельдік келісімшарттың ережелерін ескере отырып, инвестор мен инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган арасында инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған шарт.

Инвестициялық басым жоба:

 1. 2,000,000 еселенген АЕК мөлшерінен кем емес (шамамен 15 млн. АҚШ доллары) жаңа өндірістік объектілерді салуға ЗТ инвестицияларының көлемі кезінде жаңа өндірістер құру;
 2. өнімді шығаратын негізгі құралдарды, жұмыс істеп тұрған өндірістік қуаттарды өзгертуге ЗТ инвестицияларының көлемі кезінде қолданыстағы өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту, оның ішінде жаңарту - АЕК мөлшерінің 5,000,000 еселенген мөлшерінен кем емес (шамамен 38 млн.

 3. тамақ және жеңіл өнеркәсіп салаларында инвестициялық қызметтің жаңа объектілерін құру кезінде ЗТ инвестицияларының мөлшері АЕК мөлшерінің кемінде 1,000,000 еселенген мөлшерін (шамамен 8 млн.

 4. басым туристік аумақтарда туристің қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті объектілерді құру кезінде заңды тұлғаның инвестицияларының мөлшері кемінде 200,000 АЕК мөлшерін (шамамен 1.5 млн.

Инвестициялық келісімшарттың артықшылығы

Инвестициялық жоба:

Инвестициялық басым жоба:

Инвестициялық басым жобаның преференцияларын беру шарттары

Мемлекеттің қатысу үлесі - құю өнімін өндіруді және көмір қабаттарының метанын өндіруді қоса алғанда, машина жасау саласында-ең көбі 50 (елу) пайыз. 

Барлық басқа салаларда - ең көбі 26 (жиырма алты) пайыз. 

Мемлекеттің құю өнімін өндіруді қоса алғанда, машина жасау саласына қатысуының рұқсат етілген мерзімі-инвестициялық келісімшарт тіркелген күннен бастап ең көп дегенде 20 (жиырма) жыл. 

Қалған барлық инвестициялық келісімшарт тіркелген күннен бастап ең көбі 5 (бес) жыл.


Инвестициялық келісімшарт бойынша преференциялардың қолданылу мерзімі


ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КЕЛІСІМШАРТ БОЙЫНША ПРЕФЕРЕНЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ
Санат Салық преференциялары/ жылдар мерзімі Импортқа кедендік баж салығын салудан босату Мемлекеттік заттай гранттар
Импортқа ҚҚС CTN (100% төмендеу) Жер салығы (0%) Мүлік салығы
Инвестициялық +/5 ____ ___ ___ +/5 +
Инвестициялық басым жоба
Жаңа өндірістер құру ___ +/10 +/10 +/8 +/5 +
Қолданыстағы өндірістерді кеңейту немесе жаңарту ___ +/3 ___ ___ +/5 +
Мазмұны
Понятие Жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, есептеу техникасы, өлшеу және реттеу аспаптары мен құрылғылары, көлік құралдары (жеңіл автокөлікті қоспағанда), өндірістік және шаруашылық мүкәммал.
Өлшемі Мемлекеттік заттай гранттың ең жоғары мөлшері Қазақстан Республикасы Заңының тіркелген активтеріне инвестициялар көлемінің 30 (отыз) пайызынан аспайды.
Егер Сұрау салынатын мемлекеттік заттай гранттың бағалау құны көрсетілген ең жоғары мөлшерден асып кеткен жағдайда, ҚР заңды тұлғасы сұрау салынатын мүлікті оның бағалау құны мен мемлекеттік заттай гранттың ең жоғары мөлшері арасындағы айырманы төлей отырып алуға құқылы

Ұсыну шарттары Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 1133 бұйрығымен бекітілген преференциялар алуға арналған өтінімнің 14-тармағына сәйкес мемлекеттік заттай грант алу үшін жергілікті атқарушы органның алдын ала келісімін растайтын құжат талап етіледі.
Меншікке беру Мемлекеттік заттай гранттарды заңнамада белгіленген тәртіппен Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті органмен, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдармен келісім бойынша уақытша өтеусіз пайдалануға не кейіннен меншікке өтеусіз бере отырып, уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығымен не инвестициялық келісімшартқа сәйкес инвестициялық міндеттемелер орындалған жағдайда жер пайдалануға береді.
Берілген мемлекеттік заттай грантты меншікке немесе жер пайдалануға өтеусіз беру үшін инвестициялар жөніндегі уәкілетті органның шешімі негіз болып табылады, ол инвестор мен инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган арасында жасалған инвестициялық келісімшартқа сәйкес инвестордың инвестициялық міндеттемелерді орындауын көздейтін аудиторлық есепті алған күннен бастап үш айдан кешіктірілмей қабылданады.

Қажетті құжаттар пакеті

 1. өтінім-хат, инвестициялық жобаның паспорты;

 2. сұратылып отырған жер учаскесінің орналасу схемасы (бар болса);

 3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы №1133 бұйрығымен бекітілген талаптарға сәйкес инвестициялық жобаның Бизнес-жоспары;

 4. инвестордың заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;

 5. инвестордың заңды тұлғасы жарғысының көшірмесі;

 6. заңды тұлғаның инвестордың салықтары және басқа да міндетті төлемдері бойынша өтініш берушінің берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы анықтама;

 7. қаражаттың болуын растайтын құжат немесе Жобаны қаржыландыру көздерін белгілейтін құжат.


Жобалар

reasons

Нан-тоқаш өнімдерін шығаратын зауыт

reasons

Қызмет көрсету орталығы бар автобус паркі

reasons

"Astana Garden Schools" жеке жалпы білім беретін мектебі

reasons

Көпфункционалды спорт кешені

reasons

Балабақшасы бар мектеп

reasons

Мектеп және балабақша

reasons

Кондитерлік, ұн және нан-тоқаш өнімдерін дайындау жөніндегі өндірістік кешен

байланыс деректері

"Астана даму орталығы" ЖШС

Қазақстан Республикасы, Астана қ., Мәмбетов к-сі 24, 3 қабат (нақты мекенжайы)

+7 (7172) 57-00-86

adc@mail.kz